Menu
Welcome to Conference

Computer Engineering
and Cybersecyrity
department

Lutsk National Technical University

Learn More
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів

«Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами»

Напрями роботи конференції

1. Цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС.
2. Комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів.
3. Розробка прикладного та системного програмного забезпечення.
4. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
5. Організація баз даних.
6. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.
7. Робототехніка та системи штучного інтелекту.

Матеріали конференції

ISSN 2522-4484

2017 рік
2019 рік

Міжнародний науково-практичний семінар молодих вчених та студентів

«Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві»

Напрями роботи семінару

1. Цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС.
2. Комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів.
3. Розробка прикладного та системного програмного забезпечення.
4. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
5. Організація баз даних.
6. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.
7. Робототехніка та системи штучного інтелекту.

Матеріали семінару

ISSN 2522-4506

2016 рік
2018 рік

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

«Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами»

Напрями роботи конференції

1. Цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС.
2. Комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів.
3. Розробка прикладного та системного програмного забезпечення.
4. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.
5. Організація баз даних.
6. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.
7. Робототехніка та системи штучного інтелекту.

Матеріали конференції

ISSN 2522-4492

2015 рік

2016 рік

2017 рік

ВИМОГИ

Правила оформлення та необхідні документи

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції на e-mail оргкомітету необхідно надіслати електронний варіант наступних документів:

1. Реєстраційна картка НА КОЖНОГО УЧАСНИКА! (автора та співавторів)
2. Матеріали статті (тез)
3. Відсканована квитанція про сплату оргвнеску (див. «Таблиця вартості»)
4. Відсканована авторська довідка та рецензія (на статтю)
Матеріали, що надіслані після вказаного терміну та не відповідають вимогам до оформлення, не розглядатимуться.

Матеріали конференції

Планується видання матеріалів на мовах оригіналу (українська, російська та англійська мови):

1. Тез доповідей (обсяг: 1-2 повних сторінки)
2. Статей у науковому журналі «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», затвердженому постановою Президії ВАК України як наукове фахове видання. Матеріали, що подані до збірника, повинні відповідати вимогам ВАК та тематичній спрямованості збірника за галузями знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Управління проектами та програмами» і «Педагогічні науки». Журнал входить до Міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus та ін.) та має російський індекс наукового цитування (РІНЦ). Обсяг матеріалів – 5-10 повних сторінок.

Контактна інформація

Кафедра комп'ютерної інженерії

43018, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Луцький НТУ, вул. Львівська, 75, ауд. 141

e-mail: conference.lntu.ce@gmail.com

тел. (068) 563 57 57